Baskijskie kobiety po raz kolejny organizują XVI forum na temat równości płci

Tegoroczna edycja Forum, mająca na celu promocję równości kobiet i mężczyzn, przebiega pod
hasłem: „To ja podejmuję decyzje”. Organizowana jest przez Emakunde, czyli Baskijski Instytut
Kobiet.


W tym roku ponad 90 stowarzyszeń i firm zaangażuje się w promowanie równości przez trzy
miesiące: październik, listopad i grudzień. Razem łącznie zostanie zorganizowanych ponad 120
wydarzeń i eventów.
 

Ponadto Instytut Emakunde udostępnił uczestniczącym podmiotom mobilną jednostkę z
multimediami, warsztatami i grami związanymi z równością. Dzięki niej tematyka ta będzie
mogła być lepiej zrozumiana, a działania związane z Forum – skuteczniejsze.