Smartbus – Huawei

Kampania, która miała na celu uświadomienie o odpowiedzialnym i bezpiecznym korzystaniu z nowych technologii. Kampania powstała dzięki współpracy Huawei i Sekretarza Stanów do spraw Telekomunikacji. Mobilna pracownia jest dyspozycji dzieci i młodzieży pod ich szkołami. Na interaktywnych sesjach uczymy jak korzystać z nowych technologii, tak aby było z nich więcej korzyści niż szkody.  
Smartbus – Huawei

Project Description