Organizacja Pożytku Publicznego „La Caixa” – Creactivity

Creactivity to warsztaty szkoleniowe stworzone przez „La Caixa”, które propagują kreatywną formę nauczania, inspirowaną ruchem tinkering.

EduCaixa stawia do dyspozycji szkół przestrzeń, w której uczniowie mają możliwość rozwijanie swoich umiejętności naukowo-technologicznych. Przestrzeń, w której poprzez naukę można tworzyć, unowocześniać, eksperymentować, odkrywać…

Organizacja Pożytku Publicznego „La Caixa” – Creactivity

Project Description