Nadzór Przemysłu i Handlu – Droga Konsumenta

Projekt realizowany na terenie całej Kolumbii, skierowany do konsumenta, uzmysławiający mu jego prawa, wyjaśniający proces rejestracji marki i patentu. W trakcie trwania kampanii, konsumenci mieli możliwość zgłaszać naruszanie ich praw, ale także była ona wsparciem dla różnych organizacji chroniących interesy konsumenckie.

Nadzór Przemysłu i Handlu – Droga Konsumenta

Project Description