MAIF – MAIF Numérique Tour

MAIF – MAIF Numérique Tour

MAIF jest towarzystwem ubezpieczeń, które jest bardzo zaangażowane w rozwój edukacji, nowych technologii. Posiada własną fundacje (El Fondo de Maif de Educacion), która finansuje różne programy i inicjatywy społeczne.
Kampania dociera do dzieci i młodzieży z nowymi technologiami i pozwala się z nimi zapoznać i nauczyć racjonalnie korzystać.
MAIF – MAIF Numérique Tour

Project Description