Junta de Andalucia (Rada Andaluzji) – Andaluzja się rozwija z Europa Tour

Kampania wspierana przez Europejski Fundusz Społeczny. Podczas kampanii propagowana jest istota istnienia Unii Europejskiej, która dzięki swoim funduszom stara się zagwarantować pracę mieszkańcom, wzmacnia konkurencję ekonomiczną oraz propaguje wspólnotę wewnątrz swojego terytorium.

Junta de Andalucia (Rada Andaluzji) – Andaluzja się rozwija z Europa Tour

Project Description