Mobil Eau

Klient: Sedif

Jeżeli zapytalibyśmy dwunastolatka, skąd bierze się woda, z pewnością odpowie, że z kranu w kuchni czy w łazience. Poznanie całego procesu gospodarki wodą jest pierwszym krokiem do uświadomienia najmłodszym potrzeby odpowiedzialnego z niej korzystania.

Sedif, Konsorcjum Spółek Wodnych Francji, przeprowadziło kampanię “Tajemnice wody”, która między 2007 i 2012 rokiem, przez pięć lat, przemierzała gminy wokół Paryża.

Kampania ukierunkowała była na uczniów w wieku powyżej 10 lat. Od poniedziałku do piątku jednostka mobilna, służąca celom kampanii, przyjmowała grupy szkolne, które przez działania interaktywne, gry i doświadczania uczyły się, jak wygląda proces, dzięki któremu woda trafia do kranów. Cel: uwrażliwienie na problematykę odpowiedzialnego korzystania z wody.

W weekendy kapania otwarta była dla szerokiego spektrum obywateli.

 

 

 

TOP