Marketing Doświadczeń

Tworzymy eventy marketingu doświadczeń i przybliżamy je użytkownikom danej marki lub instytucji.

Snujemy opowieści pobudzające emocje uczestników, zachęcające do kontaktu fizycznego i odczuwania. Bowiem im bardziej się zbliżamy, tym łatwiej uzyskać zaangażowanie, rozbudzić wrażliwość i wpisać się w pamięć.

Nasze działania przybierają formę roadshow, evnetów, wystaw, działań marketingu ulicznego lub promocji. Chodzi o stworzenie zapadającego w pamięć doświadczenia.

Wykorzystujemy marketing doznań dla wzmocnienia marki, promocji produktu lub uwrażliwienia na sprawy środowiska naturalnego, równego traktowania lub zdrowia.

Oddajemy zdobycze technologii audiowizualnych dla tworzenia doznań, przemierzamy kilometry dróg prowokując reakcje odbiorców, generujemy podnoszące świadomość wiadomości w mediach, tworzymy gry i zabawy.

Wierzymy, że rzeczywistość ma różne oblicza, dlatego włączamy do organizowanych kampanii środowisko cyfrowe, aby poszerzyć zakres doświadczeń.

 

 

  Zobacz projekty

TOP